Nyheder fra Skals

2 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Skals og omegn

Job tilbydes:
Organist/Kirkemusiker - genopslag
En stilling som organist/kirkemusiker ved Låstrup,Ulbjerg og Lynderup Kirker, Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sogne er ledig pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 12 timer pr. uge. Genopslag - Organist/Kirkemusiker   En stilling som organist/kirkemusiker ved Låstrup,Ulbjerg og Lynderup Kirker, Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sogne er ledig pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter. Stillingen er på 12 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:   Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger, ved aftensang 6 gange om året samt ved juleafslutning med skolen.   Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sogne har ca. 1600 indbyggere, hvoraf 86% er medlemmer af Folkekirken. Vi forventer, at du: Har gode samarbejdsevner Har musisk baggrund Har en fleksibel tilgang til arbejdet Er udadvendt og kan lide at møde det sociale liv omkring kirken     Ansættelse sker ved Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Fællesmenighedsråd beliggende Sundstrupvej 1, Ulbjerg, 8832 Skals. Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.   Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.   Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk   Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Carina Ebbesen Jensen på telefonnummer 40 55 36 57/mail carinahenrik@me.com Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8532fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. Januar 2023. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted snarest efter ansøgningsfristens udløb. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Ulbjerg, Lynderup, Låstrup sognes Fællesmenighedsråd
Indrykket 30. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk