GENOPSLAG - organist

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som organist ved Simested Kirke, Testrup og Østerbølle Kirker er ledig pr. 1. april  2024 eller snarest derefter.

Stillingen er på 13 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

  • Spil i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

 

Vi forventer, at du:

  • er fleksibel og indstillet på samarbejde med de øvrige personalegrupper samt medlemmer af de tre menighedsråd.

 

Ansættelse sker ved Simested Sogns Menighedsråd beliggende Boldrupvej 51, Simested, 9620  Aalestrup.

Stillingen er dækket af en samarbejdsaftale med Testrup og Østerbølle Sognes menighedsråd.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649,00 kr. – 402.903,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 32.341,60 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Henrik Bønlykke på telefonnummer 21740183.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8521fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 8. marts 2024.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 12.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (13-13 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Simested Menighedsråd, Kærbyvej, 8832 Skals

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5994411

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet