Teamleder til hjemmeplejen ved Distrikt Mølledalen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Social, Sundhed & Omsorg søger en nysgerrig, inddragende og struktureret teamleder til Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering i Mølledalen Skals.

Om jobbet
Som ny teamleder i distrikt Mølledalen bliver du en del af et ledelsesteam sammen med distriktslederen og en teamlederkollega. Sammen leder vi i alt ca. 90 dygtige medarbejdere, som er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, elever/studerende og vikarer.

Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering Mølledalen har til huse i Skals. Distriktet varetager pleje og omsorg af ca. 300 borgere efter Service- og Sundhedsloven. Kerneopgaven er ”at samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.

Du skal sammen med distriktslederen og sikre god ledelse og drift af teamet, så de ressourcer, der er til rådighed, udnyttes optimalt, og kerneopgaven realiseres.

Derudover skal du være med til at finde løsninger, der understøtter fremtidens velfærd i samarbejde med medarbejdere, borgere, den omgivende samfund og eksterne aktører.
Som teamleder skal du være med til at sikre kompetenceudvikling af medarbejderne, ligesom du kommer til at deltage i sygesamtaler, MUS-samtaler mv.

Om dig
Vi forventer, at du har en sundhedsfaglig baggrund og gerne ledelseserfaring. Har kendskab til hjemmeplejens dagligdag og har mulighed for at møde tidligt, så du kan være med i planlægningen, når dagen starter.
Du har gennemslagskraft og en stærk ledelsesidentitet, som kan mærkes – samtidig er du dialogorienteret og mangfoldig i dit menneskesyn. Med i din ledelsesstil hører også blik for god trivsel og prioritering af et godt arbejdsmiljø.
Du må meget gerne have kendskab til vagtplanlægning, SD og omsorgssystemet KMD Nexus.
Vi forventer desuden, at du har let ved at skabe struktur og bevare overblikket, selv om du har mange bolde i luften. Samtidig er du god til at kommunikere klart og tydeligt.

Om os
I ledelsesteamet arbejder vi aktivt hver dag med at have fokus på, at styrke relationerne blandt medarbejderne, og skabe rammerne for det gode arbejdsmiljø, trivsel og motivation i hverdagen.
Som teamleder er du lydhør over for medarbejdernes, og borgerens perspektiver på vores fælles opgaveløsning, og ud fra dette er du med til at styrke sammenhængskraften og medarbejdernes evne til at tænke tværgående og flerfagligt i opgaveløsningen.
Du er med til at sikre kompetenceudvikling af medarbejderne, så vi sikrer, at alle kender til de overordnede strategier og mål. Derfor er det også vigtigt, at du har faglig indsigt og kan fungere som sparringpartner for medarbejderne i dagligdagen.
Velfærdsteknologi og digitalisering er et prioriteret indsatsområde, og du skal løbende have ledelsesfokus på mulighederne for at bringe nye teknologiske løsninger i spil og facilitere implementeringen af dem i den daglige drift.

Om ledelse i Viborg Kommune
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale. Du kan læse mere om de personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlaget og MED-aftalen på viborg.dk.

Viborg Kommune ønsker at skabe mere helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget en sammenhængsmodel, der danner grundlag for den politiske styring af kommunen og sætter mål, som skaber værdi for borgerne.

Løn og ansættelse
Tilpasset den overenskomst, der ansættes efter.
Der il ved ansættelsen blive indhentet straffe attest.

Samtaler
Vi holder første samtalerunde den 08.05.2024 og anden samtalerunde den 24.05.2024. Kandidater, der går videre til anden samtale, får lavet en personprofil inden anden samtale. Du skal sætte tid af til en samtale om din personprofil den 15.05 og den 17.05.2024.

Yderligere oplysninger
Læs mere om jobbet i den vedhæftede job- og kompetenceprofil.
Hvis du har spørgsmål om jobbet som teamleder, er du velkommen til at kontakte distriktsleder Anitta Jensen på telefon 21 64 33 54.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Viborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Distrikt Mølledalen, Ejstrupvej, 8832 Skals

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6034180

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet